Dzień: 12 października, 2017

Kredyty „w CHF” – przedawnienie roszczeń

Roszczenia frankowiczów jednak (nie)przedawnione. Bieg 10-letniego terminu przedawnienia roszczeń kredytobiorcy wobec banku z tytułu abuzywnego charakteru klauzul indeksacyjnych do CHF w umowach kredytu rozpoczyna się w dniu, w którym kredytobiorca uzyskał wiarygodną wiadomość o abuzywności w odniesieniu do swojej umowy oraz związanych z tym skutkach prawnych i finansowych.

Wyszukaj ponownie