02.03.2023 | Klienci KS legal pokonują mBank w sporze o kredyt CHF!

 

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy Państwa o kolejnym sukcesie naszych klientów w sporze sądowym przeciwko bankowi stosującemu nieuczciwą umowę kredytu CHF.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, w składzie SSO Michał Maj , wyrokiem z 02.03.2023, sygn. akt XXVIII C 20267/22:

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy mBank S.A. o kredyt hipoteczny powiązany z walutą CHF oraz

ZASĄDZIŁ od banku na rzecz naszych klientów kwotę 366.153 PLN
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 14 lutego  2023 roku do dnia zapłaty.

KOSZTAMI PROCESU obciążył w całości bank.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytu ze względu na nieuczciwość mechanizmu CHF oraz rażące naruszenie przez bank obowiązków informacyjnych wobec naszych klientów.

Wyrok jest nieprawomocny. 

Sprawę prowadzi Kacper Sampławski radca prawny.

Klientom gratulujemy sukcesu!