14.03.2023 | Umowa kredytu CHF Millennium nieważna. Klienci KS Legal wygrywają!

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, że kolejni klienci KS Legal pokonali nieuczciwy bank w procesie sądowym o kredyt CHF.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, w składzie SSO Bartłomiej Biegański, wyrokiem z 14.03.2023, sygn. akt XXVIII C 17724/22:

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy Bank Millennium  S.A. o kredyt hipoteczny powiązany z walutą CHF oraz

ZASĄDZIŁ od banku na rzecz naszych klientów kwotę 382.830 PLN
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 22 marca 2023 roku do dnia zapłaty.

KOSZTAMI PROCESU obciążył w całości bank.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytu ze względu na nieuczciwość mechanizmu CHF oraz rażące naruszenie przez bank obowiązków informacyjnych wobec naszych klientów.

Wyrok jest nieprawomocny. 

Sprawę prowadzi Kacper Sampławski radca prawny.

Klientom gratulujemy sukcesu!