14.07.2022 | Umowa kredytu CHF mBank nieważna. Klienci KS Legal wygrywają!

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, że kolejni klienci KS Legal pokonali nieuczciwy bank w procesie sądowym o kredyt CHF.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie Anna Kucharska, wyrokiem z 14.07.2022, sygn. akt I C 3992/17:

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy mBank S.A. o kredyt hipoteczny powiązany z walutą CHF oraz

ZASĄDZIŁ od banku na rzecz naszych klientów kwotę 60.403 PLN
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 18 października 2017 roku do dnia zapłaty.

KOSZTAMI PROCESU obciążył w całości bank.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytu ze względu na nieuczciwość mechanizmu CHF oraz rażące naruszenie przez bank obowiązków informacyjnych wobec naszych klientów.

Wyrok jest nieprawomocny 

Sprawę prowadzi Kacper Sampławski radca prawny.

Klientom gratulujemy sukcesu!