14.09.2023 | Umowa klientów KS Legal z mBank o kredyt CHF nieważna!

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, że kolejni klienci KS Legal pokonali nieuczciwy bank w procesie sądowym o kredyt CHF

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia Warszawie I Wydział Cywilny w składzie SSR Małgorzaty Smulewicz  wyrokiem z 14. 09.2023r., sygn. akt I C 1536/20

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy mBank S.A. o kredyt hipoteczny powiązany z walutą CHF oraz

ZASĄDZIŁ od banku na rzecz naszych klientów kwotę 37 475 PLN
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 20 maja 2020 roku do dnia zapłaty.

KOSZTAMI PROCESU obciążył w całości bank.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytu ze względu na nieuczciwość mechanizmu CHF oraz rażące naruszenie przez bank obowiązków informacyjnych wobec naszych klientów.

Wyrok jest nieprawomocny. 

Sprawę prowadzi Kacper Sampławski radca prawny.

Klientom gratulujemy sukcesu!