15.05.2023 | Klienci KS legal pokonują mBank w sporze o kredyt CHF!

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, że kolejni klienci KS Legal pokonali nieuczciwy bank w procesie sądowym o kredyt CHF.

Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny , w składzie SSO Agata Witkowska, wyrokiem z 15.05.2023, sygn. akt I C 1403/21:

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy mBank S.A. o kredyt hipoteczny powiązany z walutą CHF oraz

ZASĄDZIŁ od banku na rzecz naszych klientów kwotę 182.196 PLN oraz 36.296 CHF
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 17 lutego 2023 roku do dnia zapłaty.

KOSZTAMI PROCESU obciążył w całości bank.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytu ze względu na nieuczciwość mechanizmu CHF oraz rażące naruszenie przez bank obowiązków informacyjnych wobec naszych klientów.

Wyrok jest nieprawomocny. 

Sprawę prowadzi Kacper Sampławski radca prawny.

Klientom gratulujemy sukcesu!