15.12.2022 | Zwycięstwo klientów KS Legal z mBank w sporze o kredyt CHF!

 

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy Państwa o kolejnym sukcesie naszych klientów w sporze sądowym przeciwko bankowi stosującemu nieuczciwą umowę kredytu CHF.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny  , w składzie SSR Małgorzata Smulewicz , wyrokiem z 15.12.2022, sygn. akt I C 2905/19:

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy mBank S.A. o kredyt hipoteczny powiązany z walutą CHF oraz

ZASĄDZIŁ od banku na rzecz naszych klientów kwotę 74.000 PLN
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 28 lipca 2019 roku do dnia zapłaty.

KOSZTAMI PROCESU obciążył w całości bank.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytu ze względu na nieuczciwość mechanizmu CHF oraz rażące naruszenie przez bank obowiązków informacyjnych wobec naszych klientów.

Wyrok jest nieprawomocny. 

Sprawę prowadzi Kacper Sampławski radca prawny.

Klientom gratulujemy sukcesu!