20.03.2023 | Zwycięstwo klientów KS Legal z Bankiem BPH (d. GE) w sporze o kredyt CHF!

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, że kolejni klienci KS Legal pokonali nieuczciwy bank w procesie sądowym o kredyt CHF.

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny , w składzie SSR Małgorzata Rola, wyrokiem z 20.03.2023, sygn. akt I C 1708/21:

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy Bank BPH S.A. o kredyt hipoteczny powiązany z walutą CHF oraz

ZASĄDZIŁ od banku na rzecz naszych klientów kwotę 15.600 CHF
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 12 kwietnia 2022 roku do dnia zapłaty.

KOSZTAMI PROCESU obciążył w całości bank.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytu ze względu na nieuczciwość mechanizmu CHF oraz rażące naruszenie przez bank obowiązków informacyjnych wobec naszych klientów.

Wyrok jest nieprawomocny. 

Sprawę prowadzi Kacper Sampławski radca prawny.

Klientom gratulujemy sukcesu!