28.07.2022 | Zwycięstwo klientów KS Legal z Bankiem BPH (d. GE) w sporze o kredyt CHF!

 

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy Państwa o kolejnym sukcesie naszych klientów w sporze sądowym przeciwko bankowi stosującemu nieuczciwą umowę kredytu CHF.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny , w składzie SSR Paweł Bocian, wyrokiem z 28.07.2022, sygn. akt I C 1383/17:

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy BPH Bank S.A. (d. GE) o kredyt hipoteczny powiązany z walutą CHF oraz

ZASĄDZIŁ od banku na rzecz naszych klientów kwotę 40.304 PLN
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 4 lipca 2017 roku do dnia zapłaty.

KOSZTAMI PROCESU obciążył w całości bank.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytu ze względu na nieuczciwość mechanizmu CHF oraz rażące naruszenie przez bank obowiązków informacyjnych wobec naszych klientów.

Wyrok jest nieprawomocny 

Sprawę prowadzi Kacper Sampławski radca prawny.

Klientom gratulujemy sukcesu!