28.11.2022 | Umowa kredytu CHF mBank nieważna. Klienci KS Legal wygrywają!

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, że kolejni klienci KS Legal pokonali nieuczciwy bank w procesie sądowym o kredyt CHF.

Z radością informujemy Państwa o kolejnym sukcesie naszych klientów w sporze sądowym przeciwko bankowi stosującemu nieuczciwą umowę kredytu CHF.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny, w składzie SSR Katarzyna Barcicka, wyrokiem z 28.11.2022r., sygn. akt VI C 2142/21:

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy mBank S.A. o kredyt hipoteczny powiązany z walutą CHF oraz

ZASĄDZIŁ od banku na rzecz naszych klientów kwotę 30.318 PLN
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 5 sierpnia 2020 roku do dnia zapłaty.

KOSZTAMI PROCESU obciążył w całości bank.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytu ze względu na nieuczciwość mechanizmu CHF oraz rażące naruszenie przez bank obowiązków informacyjnych wobec naszych klientów.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi Kacper Sampławski radca prawny.

Klientom gratulujemy sukcesu!