30.01.2023 | Umowa klientów KS Legal z Bankiem BPH (d. GE) o kredyt CHF nieważna!

 

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy Państwa o kolejnym sukcesie naszych klientów w sporze sądowym przeciwko bankowi stosującemu nieuczciwą umowę kredytu CHF.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie SSR Patrycja Kuchta, wyrokiem z 30. 01.2023r., sygn. akt I C 158/18:

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy Banku BPH (d. GE)  o kredyt hipoteczny powiązany z walutą CHF oraz

ZASĄDZIŁ od banku na rzecz naszych klientów kwotę 71.207 PLN
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 1 lutego 2018 roku do dnia zapłaty.

KOSZTAMI PROCESU obciążył w całości bank.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytu ze względu na nieuczciwość mechanizmu CHF oraz rażące naruszenie przez bank obowiązków informacyjnych wobec naszych klientów.

Wyrok jest nieprawomocny. 

Sprawę prowadzi Kacper Sampławski radca prawny.

Klientom gratulujemy sukcesu!