30.06.2022 | Klienci KS legal pokonują mBank w sporze o kredyt CHF!

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy Państwa o kolejnym sukcesie naszych klientów w sporze sądowym przeciwko bankowi stosującemu nieuczciwą umowę kredytu CHF.

Sąd Okręgowy  w Warszawie IV Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Tyrluk-Krajewska, wyrokiem z 30.06.2022, sygn. akt IV C 1759/20:

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy Polska Kasa Opieki S.A. o kredyt hipoteczny powiązany z walutą CHF oraz

ZASĄDZIŁ od banku na rzecz naszych klientów kwotę 118.522 PLN
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 1 lipca 2022 roku do dnia zapłaty.

KOSZTAMI PROCESU obciążył w całości bank.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytu ze względu na nieuczciwość mechanizmu CHF oraz rażące naruszenie przez bank obowiązków informacyjnych wobec naszych klientów.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi Kacper Sampławski radca prawny.

Klientom gratulujemy sukcesu!