30.08.2022 | Umowa klientów KS Legal z mBank o kredyt CHF nieważna!

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, że kolejni klienci KS Legal pokonali nieuczciwy bank w procesie sądowym o kredyt CHF.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny , w składzie SSO Iwona Lizakowska-Bytof, wyrokiem z 30.08.2022, sygn. akt XXVIII C 634/21:

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy mBank S.A. o kredyt hipoteczny powiązany z walutą CHF oraz

ZASĄDZIŁ od banku na rzecz naszych klientów kwotę 248.866 PLN oraz 48.216 CHF
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 27 kwietnia 2022 roku do dnia zapłaty.

KOSZTAMI PROCESU obciążył w całości bank.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytu ze względu na nieuczciwość mechanizmu CHF oraz rażące naruszenie przez bank obowiązków informacyjnych wobec naszych klientów.

Wyrok jest nieprawomocny. 

Sprawę prowadzi Kacper Sampławski radca prawny.

Klientom gratulujemy sukcesu!