31.03.2023 | Umowa klientów KS Legal z Santander Consumer Bank o kredyt CHF nieważna!

 

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy Państwa o kolejnym sukcesie naszych klientów w sporze sądowym przeciwko bankowi stosującemu nieuczciwą umowę kredytu CHF.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny, w składzie SSO Agnieszka Świderska, wyrokiem z 31.03.2023 , sygn. akt I C 1832/17:

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy Santander Consumer Bank S.A. o kredyt hipoteczny powiązany z walutą CHF oraz

ZASĄDZIŁ od banku na rzecz naszych klientów kwotę 146.604 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 12 kwietnia 2022 roku do dnia zapłaty.

KOSZTAMI PROCESU obciążył w całości bank.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytu ze względu na nieuczciwość mechanizmu CHF oraz rażące naruszenie przez bank obowiązków informacyjnych wobec naszych klientów.

Wyrok jest nieprawomocny. 

Sprawę prowadzi Kacper Sampławski radca prawny.

Klientom gratulujemy sukcesu!