31.05.2022 | Umowa klientów KS Legal z Getin o kredyt CHF nieważna!

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, że kolejni klienci KS Legal pokonali nieuczciwy bank w procesie sądowym o kredyt CHF.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny , w składzie SSO Adam Mitkiewicz, wyrokiem z 31.05.2022, sygn. akt XXV C 1785/18:

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy Getin Noble Bank S.A. o kredyt hipoteczny powiązany z walutą CHF oraz

ZASĄDZIŁ od banku na rzecz naszych klientów kwotę 86.456 PLN
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 21 sierpnia 2018 roku do dnia zapłaty.

KOSZTAMI PROCESU obciążył w całości bank.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytu ze względu na nieuczciwość mechanizmu CHF oraz rażące naruszenie przez bank obowiązków informacyjnych wobec naszych klientów.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi Kacper Sampławski radca prawny.

Klientom gratulujemy sukcesu!