ILE MOŻNA ZYSKAĆ?

Orientacyjne wyliczenie korzyści

Poniżej przedstawiamy przykładowe prezentacje korzyści i kosztów związanych z uzyskaniem korzystnego wyroku sądu (dla kredytów o wysokości 200, 300 oraz 400 tysięcy PLN zaciągniętych w grudniu 2006 r.).

Zastrzeżenia:

  • wyliczenia mają charakter przykładowy i mogą się różnić w odniesieniu do konkretnej umowy w zależności od dnia zawarcia umowy oraz jej parametrów finansowych (długość okresu spłaty, wysokość marży banku itp).
  • wyliczenia nie uwzględniają kosztów związanych z wynagrodzeniem kancelarii za prowadzenie sprawy (wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie za sukces)
  • ofertę w tym zakresie przedstawiamy po analizie dokumentacji kredytowej (bezpłatnie)

Kredyt 200k

Korzyści

Kredyt 300k

Korzyści

Kredyt 400k

Korzyści

(c) Powered by Zenon Franskter

Co wynika z obliczeń?

Jak wynika z powyższych obliczeń, wygrana z bankiem oznacza następujące korzyści:

  • uwolnienie się od nieograniczonego ryzyka walutowego,
  • unieważnienie umowy albo radykalne obniżenie salda zadłużenia oraz miesięcznej raty (ok. 30-50%),
  • odzyskanie istotnych środków nadpłaconych do banku,
  • uniknięcie obowiązku wpłaty zawyżonych środków do końca trwania umowy (20-30 lat),
  • sfinansowanie przez bank kosztów procesu w dużej części (odsetki, koszty prawnika).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Czy warto?

Czy moja umowa kredytu ma wady prawne i czy mam szansę w sądzie?

Jak zacząć?

Dowiedz się co należy zrobić.