POMOC DLA FRANKOWICZÓW – KREDYTY CHF

Masz kredyt w CHF? Płacisz zawyżone raty i mimo wielu lat regularnej spłaty saldo kredytu nie maleje? Pomożemy Ci “odfrankowić” kredyt.

Kancelaria radcy prawnego Kacpra Sampławskiego KS Legal zajmuje się profesjonalną obsługą prawną w sporach z bankami.

W Twoim imieniu będziemy domagać się od banku:
a) zwrotu nadpłaty jaka powstała w wyniku spłacania rat kredytu w zawyżonej wysokości;
b) zapłaty odsetek ustawowych przez bank;
c) zapłaty kosztów zastępstwa procesowego.

Możesz liczyć na nasze wsparcie poparte wieloletnim doświadczeniem. Skontaktuj się z nami, poznaj szczegóły i bądź spokojny o swoją przyszłość.

Z CZEGO WYNIKA PROBLEM?

W latach 2006 – 2009 banki agresywnie działały na rynku kredytów hipotecznych w obcych walutach. Cena franka szwajcarskiego wynosiła niewiele ponad 2 zł stąd kredyt we frankach był bardziej opłacalny niż w złotówkach. Klienci banków byli zapewniani, iż waluta jest bezpieczna i stabilna.

Po kryzysie gospodarczym w 2008 roku na rynku finansowym pojawiła się panika i zawirowania walutowe. Na przestrzeni lat, w wyniku skokowego wzrostu kursu CHF raty kredytu we frankach znacząco wzrosły. Co gorsze – saldo zadłużenia kredytobiorców nie maleje pomimo wielu lat sumiennego spłacania rat kredytu.

Taki stan rzeczy spowodował skierowanie uwagi opinii publicznej na fakt, że umowy zawierane przez banki były niejednokrotnie niezgodne z zasadami uczciwości w stosunkach z konsumentami, a ponadto – przed zawarciem umowy banki nie przedstawiały klientom odpowiednich informacji pozwalających w pełni zrozumieć istotę, ryzyko i skutki oferowanego produktu finansowego.

DLACZEGO UMOWA KREDYTU W CHF JEST TAK GROŹNA?

Bank z premedytacją sprzedał Państwu nieuczciwy produkt, aby w nieuczciwy sposób czerpać zyski Państwa kosztem.

Umowa kredytu w CHF rozkłada ryzyko walutowe rażąco na Państwa niekorzyść. W tego typu umowie występuje:

 • zawyżenie salda kredytu (długu),
 • zawyżenie odsetek,
 • zawyżenie miesięcznych rat.

Jeżeli za kilka lat, CHF zdrożeje znów do 5 (albo np. do 10) złotych, to konstrukcja umowy zagrozi ekonomicznym podstawom Państwa rodziny i być może obciąży w przyszłości Państwa dzieci lub wnuki. Umowa dopuszcza bowiem wariant, w którym Państwa dług rośnie w nieskończoność.

JAKIE JEST WYJŚCIE Z SYTUACJI?

Bank nie odda ani złotówki jeżeli nie zostanie do tego zmuszony. Jedynym sposobem na uwolnienie się od tego toksycznego kredytu jest wygranie z bankiem w sądzie.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z WYGRANEJ W SĄDZIE?

Celem procesu sądowego jest wyeliminowanie z umowy z mocą wsteczną powiązania zadłużenia z kursem CHF.
Korzyści z wygranej z bankiem w sądzie mogą być GIGANTYCZNE.
Zapewniamy przygotowanie profesjonalnych analiz finansowych, aby ustalić wysokość roszczeń naszych klientów wobec banku. Każdorazowo, precyzyjne obliczenia wykonujemy w oparciu o dokumenty kredytowe i zaświadczenie z banku.
Wygrana z bankiem oznacza następujące korzyści:
 • uwolnienie się od nieograniczonego ryzyka walutowego,
 • radykalne obniżenie salda zadłużenia wyrażonego w PLN oraz miesięcznej raty (ok. 30-50%),
 • odzyskanie istotnych środków nadpłaconych do banku,
 • uniknięcie obowiązku wpłaty zawyżonych środków do końca trwania umowy (20-30 lat),
 • sfinansowaniu przez bank kosztów procesu w dużej części (odsetki, koszty prawnika).

CZY MAM SZANSĘ W SĄDZIE?

Jako radcy prawnemu nie wolno mi dawać moim klientom gwarancji wygranej. Wiem jednak, że argumenty prawne oraz zasady sprawiedliwości są po Państwa stronie. Przepisy prawa UE oraz orzecznictwo nakazują bowiem bezwzględnie chronić konsumenta i ukarać nieuczciwego przedsiębiorcę.

Rok 2018 był rokiem przełomowym, jeżeli chodzi o liczbę pozwów przeciwko bankom. Obecnie ok. 30% wszystkich spraw w sądach warszawskich stanowią sprawy CHF i ich liczba stale rośnie. Na pierwszy termin rozprawy trzeba czekać 1 rok, albo dłużej. Sprawy trwają po ok. 3-4 lata.
W ostatnim okresie sytuacja nigdy nie była tak korzystna jak dziś. Analiza ponad 300 znanych nam wyroków, którymi dysponujemy w naszej bazie wskazuje, że szanse kredytobiorców systematycznie i obecnie RADYKALNIE ROSNĄ, co obrazują poniższe dane:
Wyroki-sądów-I-instancji-w-sprawach-o-ważność-i-skuteczność-mechanizmu-powiązania-kredytu-z-kursem-waluty-obcej (2).png

WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE

W dniu 3 października 2019 r. zapadł wyrok TSUE w sprawie C-260/18 Dziubak, tj. dotyczącej polskich kredytów “frankowych”.
TSUE orzekł jednoznacznie na rzecz polskich konsumentów:
 • nakazał usunięcie nieuczciwego mechanizmu CHF z umów kredytu;
 • zabronił sądom polskim uzupełniać umowy postanowieniami na korzyść banków:
 • wskazał, że to konsument przed wydanie wyroku decyduje, co uważa za korzystne dla siebie rozwiązanie.
Wyrok TSUE stanowi ostateczne przełamanie argumentacji banków i ostatecznie uniemożliwi sądom polskim wydawanie błędnych wyroków.

MOJE KOMENTARZE

Komentarz video do wyroku TSUE
Z moim komentarzem video do wyroku TSUE, prosto z Luksemburga w dniu wyroku, dla Telewizji POLSAT, możecie Państwo zapoznać się tutaj:
Komentarze prasowe
natomiast z mój komentarz dla dziennika RZECZPOSPOLITA możecie Państwo odnaleźć tutaj:

STANOWISKO SĄDU NAJWYŻSZEGO

W dniach 4 kwietnia oraz 9 maja br. zapadły 2 bardzo ważne i korzystne wyroki Sądu Najwyższego (SN), sygn. III CSK 159/17 oraz I CSK 242/18.
SN jednoznacznie przesądził, że mechanizm powiązania kredytu z kursem CHF jest NIEUCZCIWY I MUSI BYĆ USUNIĘTY Z UMOWY.
W takiej sytuacji, kredyt przekształca się w zwykły kredyt złotowy (PLN), który powinien być dalej spłacany na zasadach określonych w umowie (LIBOR+marża). To jest przełom w stanowisku SN, którego sądy niższych instancji nie będą mogły ignorować.

CZEKAĆ, CZY DZIAŁAĆ?

W świetle orzeczenia TSUE nie warto zwlekać z decyzją, aby w sądzie uwolnić się od tego toksycznego kredytu ze względu na fakt, że:
 • do końca trwania umowy jesteście Państwo stale narażeni na niekorzystne zmiany kursowe CHF,
 • wobec upływu czasu Państwa roszczenia starsze niż 10 lat ulegają z każdym miesiącem przedawnieniu,
 • na pierwszy termin rozprawy należy  czekać ok. 1 roku od złożenia pozwu, a cały proces trwa ok. 3-4 lat.

WIEMY, CO ROBIMY

Specjalizujemy się w sprawach przeciwko bankom w tzw. “kredytach w CHF”.

Prowadzimy już ponad 100 procesów z bankami oraz i mamy kolejne pozwy w przygotowaniu.

Jesteśmy kancelarią rekomendowaną przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu (SBB), www.bankowebezprawie.pl

Nasza dokumentacja procesowa jest najwyższej jakości, a argumentacja prawna bardzo silna. W ramach kanału kancelarii KS Legal na YouTube omawiam podstawowe wady prawne tego typu umów:

JAKIE SĄ KOSZTY SPORU Z BANKIEM?

Opłata sądowa

Opłata sądowa związana jest ze złożeniem pozwu lub też apelacji, która wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu ale nie więcej niż 1000 zł
(w sprawach roszczeń konsumentów przeciwko instytucjom finansowym).

W przypadku wygranej zapłaci Bank

W aspekcie kosztów procesu istotny jest fakt, iż w przypadku wygranej, bank będzie musiał zwrócić Klientowi odsetki ustawowe od kwoty dochodzonej pozwem, które aktualnie wynoszą 7% w skali roku (do grudnia 2014 r. 13 %), które mogą pokryć istotną część albo całość wydatków związanych z procesem sądowym.

Dla przykładu: zakładając, że bank jest nam winien 50.000 zł tytułem nadpłaty, a proces sądowy zakończy się po dwóch latach suma odsetek za zwłokę wyniesie ok. 8.000 zł.

Wynagrodzenie Kancelarii

Wynagrodzenie Kancelarii z tytułu reprezentacji w sądach uzgadniane jest indywidualnie w konkretnej sprawie, po sporządzeniu analizy w zakresie wysokości roszczeń wobec banku i jest zależne od wysokości dochodzonej kwoty.

Premia za sukces, jest wyrażona jako procent kwoty „wygranej” od banku, czyli tego czego bank nie będzie dochodził lub co wypłaci lub od pomniejszonego salda. Wierzymy w nasze umiejętności i zrobimy wszystko, aby dla Klienta sprawę wygrać.

JAK ZACZĄĆ?

Etap I – Wstępna analiza umowy

Prosimy o przesłanie nam skanu umowy kredytowej oraz wszystkich aneksów do umowy, ogólne warunki umowy (regulamin) na adres:

kancelaria@kslegal.com.pl

Kancelaria przeanalizuje treść umowy kredytowej i udzieli wstępnej informacji o zasadności prowadzenia działań w celu „odfrankowania” kredytu.

Analiza umowy jest bezpłatna.

Etap II – Wyliczenie należności

Prosimy o wystąpienie do banku o wydanie zaświadczenia, obejmującego:

 1. kwotę i datę wypłaconego kredytu (ew. transz) i kurs po jakim kwota kredytu była przeliczona na PLN,
 2. zestawienie kwot wszystkich dotychczas uiszczonych rat kredytowych, walutę spłaty (PLN lub CHF) i kurs po jakim każda z rat była przeliczana, oraz zastosowane oprocentowanie,
 3. zestawienie w zakresie wszelkich opłat, prowizji oraz kwot przekazanych na poczet ewentualnego ubezpieczenia itp. wchodzących do salda kredytu.

Kancelaria na życzenie udostępni wzór wniosku od banku w ww. zakresie. Na podstawie ww. danych sporządzimy analizę finansową w ramach której, wyliczymy Państwa należności, których zwrotu będzie można dochodzić od banku oraz przedstawi ofertę usług prawnych związanych z prowadzeniem sprawy.

Wynagrodzenie za sporządzenie analizy wynosi kwotę 500 zł.

Etap III – Zlecenie prowadzenia sprawy

Zlecenie prowadzenia sprawy odbywa się w formie umowy z Kancelarią określającą zakres usług oraz wynagrodzenie.

Etap IV – Postępowanie sądowe i egzekucyjne

Po bezskutecznym postępowaniu przedsądowym przygotowujemy pozew przeciwko bankowi i reprezentujemy Klienta w sądach obu instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

VIDEO – JAK ZACZĄĆ?

Z krótkim filmem pokazującym, jak zacząć przygotowania do procesu sądowego możecie Państwo obejrzeć tutaj:

 

 

 

KONTAKT

Skontaktuj się z nami, aby uwolnić od toksycznego kredytu siebie i swoją rodzinę.