Slide background

Obsługa firm

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną spółek prawa handlowego jak i indywidualnych klientów prowadzących działalność gospodarczą, a także innych podmiotów wymagających świadczenia pomocy prawnej.

W ramach stałej obsługi prawnej zapewniamy m.in.:

  • bieżące doradztwo prawne w zakresie codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • sporządzanie projektów umów, porozumień, regulaminów, uchwał, statutów, protokołów
  • analizowanie i opiniowanie powierzonych zagadnień oraz przedsięwzięć
  • prowadzenie negocjacji handlowych
  • reprezentację prawną przed organami administracyjnymi, instytucjami oraz sądami,
  • windykowanie i egzekwowanie należności
  • zakładanie spółek osobowych i kapitałowych

STARTUP-y i MŚP

Doradzamy startup-om i MŚP na każdym etapie ich działalności w zakresie:

  • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • praw na dobrach niematerialnych
  • finansowania