Pomoc prawna frankowiczom

W latach 2004-2008 banki masowo udzielały kredytów we frankach. Wiele zapisów zawartych w tych umowach stanowi jawne pogwałcenie dobrych obyczajów, rażące w interesy frankowiczów. Skutkiem nieuczciwych praktyk instytucji finansowych kredytobiorcy zostali narażeni na ogromne straty finansowe, a ich zadłużenie mimo płaconych rat bezustannie rosło. Nasza kancelaria udziela pomocy prawnej frankowiczom, którzy chcą ubiegać się o swoje prawa w sądzie. Na przestrzeni lat przeanalizowaliśmy tysiące umów kredytowych i doprowadziliśmy do wielu korzystnych wyroków w procesach dotyczących nadużyć, jakich dopuściły się banki względem osób, które wzięły kredyt we frankach.

Jakiej pomocy prawnej udzielamy frankowiczom?

Warto podkreślić, że od strony prawnej nie ma wątpliwości, że przeważająca większość umów kredytów we frankach zawiera nieuczciwe postanowienia prawne. Dlatego też warto dochodzić swoich praw w sądzie – to szansa na odzyskanie pieniędzy i uwolnienie się od zadłużenia. Specjalizujemy się w orzecznictwie w sprawach frankowych i oferujemy frankowiczom kompleksową pomoc prawną. Zachęcamy do skontaktowania się z nami osoby, które nie są pewne, czy ich umowy są obarczone wadami prawnymi, albo planują złożenie pozwu.
Prosimy o przesłanie nam:

  • umowy kredytowej,
  • regulaminu kredytu,
  • aneksów do umowy.
 
 

W ramach pomocy prawnej bezpłatnie przeanalizujemy powyższe dokumenty i określimy, czy istnieje podstawa do złożenia pozwu. Ocenimy, czy możliwe jest unieważnienie umowy lub jej „odfrankowienie”, a więc usunięcie z umowy klauzul walutowych (kredyt staje się wówczas kredytem złotówkowym). Wyjaśnimy także, jakie klient powinien podjąć dalsze działania w celu uzyskania zwrotu pieniędzy lub zmniejszenia długu. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego klienta.