Slide background

Fundusze UE

korekty finansowe

Świadczymy usługi na rzecz instytucji wdrażających programy operacyjne oraz beneficjentów w zakresie:

  • analiz prawnych wykonalności projektów
  • audytów zamówień publicznych,
  • korekt finansowych,
  • wydawania decyzji o zwrocie środków.

 

Wybrane doświadczenie:

  • Sprawowanie nadzoru nad systemem wydawania decyzji o zwrocie środków w PO IiŚ jako organ drugiej instancji. Zatwierdzanie treści decyzji administracyjnych i oraz reprezentacja MRR w sądach administracyjnych na tle sporów o korekty finansowe;
  • Prowadzenie negocjacji z w sporze z Komisją Europejską związanym z nieprawidłowościami powstałymi na gruncie regulacji zamówień publicznych w projektach UE i negocjacjach wysokości korekt finansowych
  •  Doradztwo na rzecz beneficjenta – jednostki samorządu terytorialnego w związku z niekorzystnymi wynikami audytu KE na gruncie procedur zamówień publicznych
  •  Doradztwo w zakresie wymogów związanych ze stosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych w kontekście regulacji dotyczących korekt finansowych w PO IiŚ dla wiodącego koncernu z branży energetycznej