Slide background

Gospodarka odpadami

Kancelaria zajmuje się problematyką prawną gospodarki odpadami dla jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i przedsiębiorstw inwestujących w sektorze. W szczególności doradzamy w zakresie:

  • wszelkich zagadnień prawnych związanych „rewolucją odpadową”
  •  procedur związanych z planowaniem i budową regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK),
  •  procedur związanych uzyskiwaniem i zaskarżaniem decyzji administracyjnych, w tym decyzji środowiskowych i raportu oddziaływania na środowisko.
  •  procesów inwestycyjnych związanych z budową instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
  • • partnerstwa publiczno – prywatnego w sektorze gospodarki odpadami


Wybrane doświadczenie:

  • Doradztwo na rzecz zamawiającego w ramach zespołu prawnego dla projektu spalarni odpadów komunalnych w Gdańsku (wartość projektu ok. 900 mln zł)
  • Nadzór nad przygotowaniem procedur dla finansowania projektów PPP w gospodarce odpadami ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
  •  Nadzór nad opracowaniem zasad przyznawania pomocy publicznej na projekty z zakresu gospodarki odpadami ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2014 (Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami).
  • Uczestnictwo w grupach rządowych powołanych w celu opracowania projektów zmian aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony obszarów Natura 2000, oraz prawa ochrony środowiska.