BLOG

Frankowa teoria wszystkiego

Po wyroku TSUE w sprawie C-260/18 Dziubak dotyczącym polskiej sprawy „frankowej” w sądach nastała nowa rzeczywistość prawna dla polskich konsumentów. Na kanwie sprawy Dziubak oraz

Czytaj więcej »

Odszkodowanie za nakaz

W postępowaniach nakazowych państwo nie zapewniło kredytobiorcom ochrony sądowej przed nieuczciwością banków. Procedura odwoławcza w obrocie konsumenckim jest niezgodna z prawem UE. Osobom zlicytowanym na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty należą się odszkodowania od Skarbu Państwa.

Czytaj więcej »

Kredyty „w CHF” – przedawnienie roszczeń

Roszczenia frankowiczów jednak (nie)przedawnione. Bieg 10-letniego terminu przedawnienia roszczeń kredytobiorcy wobec banku z tytułu abuzywnego charakteru klauzul indeksacyjnych do CHF w umowach kredytu rozpoczyna się w dniu, w którym kredytobiorca uzyskał wiarygodną wiadomość o abuzywności w odniesieniu do swojej umowy oraz związanych z tym skutkach prawnych i finansowych.

Czytaj więcej »